SUPRAFAȚA ȘI ÎNĂLȚIMEA PLANTEI

Serviciile noi fac posibilă determinarea acoperirii proiective a plantelor, estimarea înălțimii și volumului biomasei.

Determinarea dimensiunii (suprafeței și înălțimii) plantelor vă permite să controlați dezvoltarea plantelor, să identificați culturile și zonele afectate, să studiați efectul regulatorilor de creștere, să determinați starea de intrare în iarnă și să prognosticați randamentul. Determinarea suprafeței și înălțimii plantelor se efectuează utilizând scanarea aeriană, cartografierea și modelul 3-D al câmpului de înaltă rezoluție (1-3 cm / pixel).

Lucrări executate de compania noastră

După primirea de la client a coordonatelor conturului câmpului (câmpurilor), convenim în comun un plan de scanare individual, luând în considerare faza de dezvoltare a plantei, aria terenurilor, și locația obiectului (obiectelor) și condițiile meteorologice.

Echipa noastră de zbor vizitează site-ul și scanează terenul de la altitudini mici. Datele scanate sunt transferate către specialiștii noștri, pentru procesare.

O echipă de zbor procesează până la 2000 de hectare pe zi.

Ca rezultat, este furnizată o hartă a înălțimii plantelor și o hartă a acoperirii proiective a solului cu vegetație cu o precizie dată (de exemplu, procentul acoperirii plantelor în fiecare metru pătrat al câmpului) în formate geoTIF și KMZ sau într-un alt format, convenit în prealabil cu clientul. În plus, este furnizat un raport PDF privind activitatea desfășurată.

Rezultatele vor fi disponibile timp de 72 de ore după scanare.

Se recomandă scanarea și determinarea înălțimii plantelor în etapele inițiale de dezvoltare (înainte de încheierea ciclului), înainte de intrarea în iarnă și după ieșirea din iarnă pentru a evalua iernarea.