Hărți de randament petențial

Hărțile cu randament potențial sunt întocmite în urma analizei datelor prin satelit privind starea plantelor din ultimii 3-5 ani, ceea ce face posibilă identificarea zonelor stabile (care se repetă de la an la an) cu diferite niveluri de dezvoltare a plantelor în terenul dat.

Hărțile potențiale de randament sunt utilizate pentru a ajusta ratele de aplicare și pentru a compara randamentele potențiale ale diferitelor câmpuri.

Lucrări executate de compania noastră

În etapa de planificare, sunt convenite câmpurile sau teritoriile de studiu și perioada de studiu (numărul de ani), precum și dacă va fi luată în considerare rotația culturilor.

Specialiștii noștri creează hărți cu randamente potențiale pe baza datelor prin satelit pentru perioada selectată.

Harta potențială a randamentului în formatele SHP și KMZ sau într-un alt format, conform acordului cu clientul. În plus, vom furniza un raport PDF privind activitatea desfășurată.

Timp de 72 de ore după contractarea serviciului.

Recomandăm efectuarea unei analize a randamentului/recoltei potențiale înainte de lucrările de însămânțare pentru a ajusta ratele de aplicare a îngrășămintelor.