Clasificarea pe culturi

Oferim o hartă a culturilor pentru o anumită zonă, de exemplu, pentru o regiune administrativă, obținută pe baza datelor actuale prin satelit.

O hartă actualizată a culturilor vă permite să calculați suprafețele însămânțate ale diferitelor culturi, acest factor fiind important pentru rezolvarea multor sarcini strategice la nivel regional și național, de exemplu, prognozarea randamentului, determinarea cantităților necesare de îngrășăminte și echipamente de protecție , analiza reducerii / creșterea suprafețelor diferitelor culturi și altele.

Analiza poate fi realizată cu scopul cartografierii unei culturi specifice (de exemplu, o hartă a tuturor culturilor de grâu de iarnă din regiunea Edineț în sezonul 2017-2018), a mai multor culturi sau a tuturor culturilor.

Lucrări executate de compania noastră

În faza de planificare, convenim în comun un plan de scanare individual, zona de studiu, numărul culturilor studiate și calendarul lucrărilor.

Experții noștri clasifică culturile în conformitate cu cele mai relevante date recepționate prin satelit.

Hărți de clasificare a culturilor în formatele geoTIF și KMZ și PDF.

10 mln ha/săptămână